Türkiye’de Rüzgar Enerjisinde Nerelerdeyiz?

Rüzgar Enerjisi

Artan dünya nüfusu ve ilerleyen yeni teknolojik kullanımlar yüzünden, enerji git gide sıkıntı yaratmaya ve azalmaya başlamıştır. Bu hız ile kullanıma devam edilirse çok uzun sürmeyen yıllar içerisinde, ciddi sıkıntılar yaşanmaması olası bile değildir. Kullandığımız birçok eşyanın kullanımı için yüzde yüz kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyarız. Elektrikten, doğalgaza, sudan daha akılınıza bile gelmeyecek hemen hemen her sektör enerjiye muhtaçtır. Bu kullanım hızını frenlemek ve mümkün olduğu kadar daha az enerji kullanmaya çalışmak biz insanoğlunun yapabileceği sadece bir yönüdür. Oluşturulan devlet politikaları ve yasal tüzükler ile rüzgâr enerjisi üretimi çalışmaları takip edilmekte ve teşvik edici unsurları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde kurulan http://www.ruzgarenerjisikulubu.com/ sitesi gibi rüzgar enerjisiyle ilgili bazı özel birlikler sayesinde bu konu ile ilgili gerekli araştırmalar yapılıp, kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu alanda yatırım yapmak isteyen tüzel ve özel kişiler de bu kurumlar sayesinde işe nerelerden başlayacaklarının bilgilerine erişim sağlayabilirler. Kalıcı ve tükenmeyen bir enerji imkânı ile yatırım yapmak çok akıllıca bir yatırım şeklidir. Yüzde yüz doğa ile çalışılan ve en uygun bölgeler tercih edildiğinde verimli bir üretim sağlanabilmektedir. Ülkemizde bu konu ile ilgili ciddi yatırım hamleleri yapılmaya başlanmıştır.

En Popüler Enerji Şekli

Yerli ve yabancı yatırımlı şirketlerin ülkemiz kaynaklarından faydalanmak için sıraya girdikleri de gözden kaçmamaktadır. İlk aşamada yerli üreticiler ve şirketlere öncelik verilmekte, kendi piyasamızı yaratmaya yardımcı olunmaktadır. Nasıl gelişeceği ile ilgili gerekli ilk aşamalarda bu merkezlerin açılım işi ile değişik yardım alanları mevcuttur. Para ve fon kaynakları için devletin süspanse ettiği yatırım bankaları, iç teçhizat ve kurulum aşaması içinde teknik destek hizmet yardımları da Türkiye rüzgâr enerjisi birliği tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. Her türlü destek için çaba harcanmakta ve geleceğe yenilebilir enerji üretmek için çalışmalar teşvik edilmektedir.

Yeni nesil enerji talepleri için üretimde de çok fazla hamle takip edilmektedir. Artık elektronik fabrikaları bile daha az enerji harcayan makineler üretmeye çalışmakta ve piyasada alımı teşvik edici promosyonlar yapmaktadır. Daha uzun ömürlü ve daha az doğaya zarar veren kimyasalları yeni nesil makineler sayesinde erişim sağlayabileceğiz. Enerji bitmez, tükenmez bir güç gibi düşünülmeye yüz tutmuş bir düşünce olmaktan çıkmış, akılcı kullanım alanları araştırılmaya başlanmıştır.

Tükenmeyen Temiz Enerji Kaynağı

Doğanın gücü kesinlikle yadsınamaz bir gerçekliktir. Güneş, yağmur, rüzgâr farkında olmadan ürettikleri enerji miktarları ile hayatımızın içinde zaten varlıklarını oluşturmaya başlamışlardır. Geri dönüşüm olanağı kesinlikle yaşanılan tam bir doğal enerji piyasası hammaddesidir. Rüzgâr enerjisi ülkemizde hak ettiği yeri hızlı bir şekilde edinmeye başladı. Yapılan rüzgâr tribünleri ve çalışma sahaları bizim enerjiyi her geçen gün daha akılcı kullanmamızı teşvik etmektedir. Sektör olarak adını duyuran ve sağladıkları fayda ile ülke ekonomisine de ciddi yararlar sağlayan bu alan kesinlikle daha çok takip edilmeli ve teşvik edilmelidir. Oluşturulan devlet politikaları, çıkan yasalar ve banka destekleri ile bu alanda kesinlikle yatırım yapılmalıdır. Karlı bir yatırım ve gelecek nesillere yapılan bir yardım olarak ele alındığında, her iki şekilde de kazanç sağlamaktadır. Bu sektörde ilerlemek isteyenler için gerekli ek bilgiler ve açıklayıcı makaleler ile yol gösterilmektedir. Her gün güncellenen yeni bilgilere ve gelişmelere ile internetten erişim sağlayabilirsiniz. Türkiye de rüzgâr ile enerji üretimi saplanabilecek çok iyi alanların varlığı bilinmektedir. Bu bölgeler, diğer bölgelere de ilham olmuş ve teşvik edici boyutlara ulaşmasında önemli yer edinmişlerdir.

Solar Panellerinin Özellikleri Nelerdir?

Solar Panelleri

Güneş ışığının enerji üretiminde kullanımının geçmişi uzun yıllara dayanmıyor olsa da son derece temiz, kullanışlı ve ucuz bir enerji kaynağı olan güneşin bu teknik ile enerji üretiminde değerlendirilmesi, enerji sektöründe yeni bir devrimi de beraberinde getirmiştir. Güneş enerjisi bir evin enerji ihtiyacını tüm yıl boyunca karşılayabilmekle birlikte, özellikle fabrikaların ve santrallerin bu tekniği tercih etmesi, daha temiz enerji üretimi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından son derece önemlidir.

Tarım sektörü de dahil olmak üzere, bu enerji üretim tekniğinin tüm dünyada birçok sektörde kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Yazımızda solar panellerinin özelliklerinden bahsedeceğiz.

Solar Panelleri Nedir?

Solar panelleri nedir denecek olursa, bu sistemlerin basitçe, silikon hücreleri bulunan ve bu hücrelere gelen güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren sistemler oldukları söylenebilir. Sistemin maliyetinin yüksek olması söz konusu olsa bile sistemin bir ev için kurulduğu düşünülecek olursa, kendini amorti etme süresi 5 ila 7 yıl arasında değişmektedir. Sistem maliyetini düşük tutacak uygulama ve kurulumlar bu süreyi kısaltabilmektedir.

Solar panelleri elektrik üretimi, zannedildiği kadar basit değildir. Çünkü gelen güneş enerjisinin tümünün verimli olarak kullanılması söz konusu olmaz. Plakalara gelen ışık içerisinde sadece belli dalga boylarında olanları fotovoltaik sistem tarafından soğurulabilir. Bu verim kaybına yol açar. Güneş panellerinin verimini artırmak konusunda mevcut projeler bulunsa da şimdilik bu panellerin ortalama verimi %15-20 arasındadır.

Solar Panelleri Nasıl Çalışır?

Güneş paneli elektrik üretimini sahip olduğu hücreler ile gerçekleştirir. Güneş panelleri nasıl çalışır konusu hakkında basit bir inceleme yapılacak olursa, güneş ışınları içerisine yansıtıcı aynalar bulunan hücrelere geldikten sonra aynalar sayesinde güneş ışığının çoğaltılması prensibi ile ışık enerjisi çoğaltılmakta ve sonra da bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi söz konusu olmaktadır.

Dönüşüm yine güneş pillerinde yapılır ve sistemin diğer ekipmanlarına aktarılır. Çoğaltılan ışık enerjisi çarpma ile milyonlarca fotonu ortaya çıkartır ve fotonlar silikon plakalar tarafından emilir. Daha sonra kendi içerisinde artı ve eksi kutuplara sahip plakalar sayesinde enerji diğer ekipmanlara elektrik enerjisi olarak geçiş yapar.

Solar Panelleri Nasıl Yapılır?

Solar panelleri nasıl yapılır konusunda öncelikle kullanılacak malzemelerden bahsedilmelidir. İhtiyaç duyulan malzemeler, bakır levha, silikon ve akü gibi ekipmanlardır. Bu sistemlerin kişiler tarafından yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte, kaliteli bir üreticiden temin edilmeleri daha fazla verimle elektrik enerjisi üretmeyi sağlamaktadır. Silikon güneş enerjisine karşı elektrik üretim duyarlılığına sahiptir. Bir araya getirilen silikon levhaların doğru akım ile birbirlerine bağlanması ile güneş paneli yapılabilir.

Elektriğin tümü, bir kablo yardımıyla sisteme bağlı olan akülerde şarj edilir. Güneş panellerini kullanırken enerjiyi doğrudan kullanabilme ya da depolayabilme imkanınız da bulunmaktadır. Güneşsiz günler için, çok sayıda aküyü güneşli günlerde iken doldurabilmeniz mümkündür.